අප අමතන්න

ෂැන්ෙඩොං ජියක්ෂින් මැනුෆැක්චරර් කම්පැණි ලිමිටඩ්

ADD: Changgou නගරය, රෙන් චෙන් දිස්ත්රික්කය, Jining නුවර, ෂැන්ෙඩොන්ග් පළාත, චීනය.

Tel: 86-537-2719833

ෆැක්ස්: 86-0537-2580005

Mobile: 0086-18063230790

වෙබ් අඩවිය: https://www.kfook.com